utorok 12. decembra 2006

Zakázané predmety na palube lietadla10. augusta 2006 vydalo britské Ministerstvo dopravy pre všetkých leteckých prepravcov vo Veľkej Británii, pre riaditeľov letísk , schválených bezpečnostných agentov pri leteckých špeditéroch túto správu :

NEODKLADNÉ: Zmena v stupni ohrozenia pre leteckú dopravu vo Veľkej Británii
"Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou stupeň ohrozenia pre Civilné letectvo vo Veľkej Británii nadobúda stupeň NEBEZPEČENSTVO."

Nasleduje zoznam doporučených opatrení bezpečnostnej kontroly cestujúcich a batožiny, ktoré treba s okamžitou platnosťou uviesť do života na letiskách. Síce stupeň ohrozenia „ Nebezpečenstvo „ bol dňom 14. augusta znížený na "VÁŽNY",všetky opatrenia kontroly cestujúcich a batožiny zostali v platnosti. Len sa spresnili a prijal sa ich detailnejší výklad a aplikácia.

Čo sa vlastne stalo ?
9.augusta britské spravodajské služby odhalili pokusy o odpálenie bômb na palubách lietadiel, ktoré mali letieť z Európy do USA. Čo bolo však najviac zarážajúce, malo sa jednať o výbušné zariadenia založené na báze kvapalných výbušnín. Vyšetrovanie zdôraznilo, že existuje niekoľko metód a materiálov, ktoré možno použiť na výrobu potenciálnych samovražedných alebo konvenčných bômb na prípadný útok proti civilným lietadlám. Improvizované výbušné nálože je možné vyrobiť z tekutín na báze peroxidu vodíka. Ich konzistencia a farba je popri tom rôznorodá. Sú o to nebezpečnejšie, že takto sa dajú vyrobiť napodobeniny rôznych úžitkových produktov. Vložením do pôvodných obalov potravinových a drogistických výrobkov ako napr. plechovky nápojov, fľaštičky od parfumov, pôvodných obalov konzervovaných potravín môžu byť na palubu lietadla prenesené reálne výbušniny a bez známky nebezpečného produktu sa dá samostatne preniesť i iniciačné zariadenie. Európska komisia priznala, že takto vyrobená bomba z tekutín, prenesená na palubu lietadla je zbraňou, proti ktorej štáty teraz nemajú dostatočnú obranu.

I keď je bezpečnostnej kontrole cestujúcich a ich batožiny venovaná mimoriadna pozornosť, väčšina bezpečnostných rámov na letiskách dokáže odhaliť iba kovové predmety. Nebezpečné chemikálie maskované v nekovových obaloch, sú tak neodhaliteľné.
Ako obranu proti tejto hrozbe volila Európska komisia cestu objemovo obmedziť kvapalné látky, ktoré si môže cestujúci vziať do lietadla vo svojej príručnej batožine. Na zapísanú batožinu sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Nové nariadenia Európskeho spoločenstva o zakázaných predmetoch na palube lietadla.

Cestujúci si podľa tohto nariadenia môžu zobrať na palubu lietadla také množstvo kvapalín, ktoré nepostačujú na výrobu výbušnín. Tekutiny môžu mať maximálny objem 100 mililitrov. Musia byť uložené v priehľadnom uzatvárateľnom plastovom vrecku, ktorého objem nie je väčší ako 1 liter. Za tekutiny sa považujú aj gély, pasty, zmesi tekutín s pevnou látkou a tiež obsah nádob pod tlakom, ako sú napríklad gély na vlasy, peny na holenie a aerosóly.
Výnimka sa môže udeliť, ak je tekutina určená na konzumáciu počas jednej cesty a je potrebná zo zdravotníckeho hľadiska a tiež aj dojčenská výživa. Cestujúci však musí na požiadanie predložiť dôkaz o pôvode tekutiny. Výnimka platí i na tekutiny zakúpené v odletovej časti letiska v priestoroch za kontrolou palubných vstupeniek (free shop). Takáto tekutina musí byť tiež zabalená vo vrecku a musí byť preukázateľné, že tu bola zakúpená. Pre kontrolu postačuje pokladničný blok o predaji v daný deň.

Na odbavovacích pultoch sa takto objavili v celom Európskom spoločenstve oznamy o týchto nových platných nariadeniach. Je samozrejmé že niekde to vyvolalo búrku nevôle. Vo väčšine prípadoch však podstata bola v nesprávnom vysvetlení, čo je povolené a čo nie.

Leteckým spoločnostiam a predajcom leteniek tak vznikla nová povinnosť informovať cestujúcich o týchto nových nariadeniach. Cestujúca verejnosť takto bude musieť považovať tieto opatrenia nie za obmedzovanie osobnej slobody, ale za opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v leteckej doprave.

zdroj: Security Officer Slovak AirlinesŽiadne komentáre: